Ruszył nabór wniosków w ramach programu “Cyfrowy Powiat”. W puli ponad 63 mln zł.

Cyfrowy Powiat, itweek.pl
Cyfrowy Powiat, itweek.pl

13 lipca rozpoczął się nabór wniosków w ramach projektu “Cyfrowy Powiat” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to kontynuacja działań, które mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski można składać do 11 września 2022 roku.

Czym jest projekt “Cyfrowy Powiat”?

“Cyfrowy Powiat” jest konkursem grantowym i skierowany jest do powiatów. Stanowi on kontynuację działań ukierunkowanych na wsparcie rozwoju cyfrowego JST. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu “Cyfrowa Gmina”, w ramach którego realizowane są również takie przedsięwzięcia jak: konkurs grantowy “Cyfrowa Gmina” oraz konkurs grantowy “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Paula Woźniak – p.o. Naczelnika Wydziału Komunikacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

O dofinansowanie mogą ubiegać się JST – Powiaty. Konkurs nie jest natomiast skierowany do miast na prawach powiatu, gdyż te mogły się ubiegać o wsparcie w ramach konkursu grantowego “Cyfrowa Gmina”.

Na co powiaty mogą przeznaczyć środki?

Dofinansowanie udzielane jest w formie Grantów i może być przeznaczone na zadania w ramach czterech obszarów (podobnie jak w przypadku konkursu “Cyfrowa Gmina”):

  • cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych oraz upowszechnianie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy
  • zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
  • edukacja cyfrowa dla urzędników JST
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Co warto podkreślić, obligatoryjnym zadaniem jest przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Jaki jest cel projektu “Cyfrowy Powiat”?

Celem projektu grantowego “Cyfrowy Powiat” jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych poprzez usprawnienie sfery teleinformatycznej. Twórcy projektu mają nadzieję, że poprzez wsparcie finansowe zwiększona zostanie cyfryzacja instytucji samorządowych, w tym jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zostanie zwiększony poziom cyberbezpieczeństwa.

Projekt “Cyfrowa Gmina” – wyniki konkursu

Środki pozyskane przez gminy zostały rozdysponowane na cztery obszary:

  • cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy: rozdysponowano ponad 469 mln złotych
  • zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych: rozdysponowano ponad 34 mln złotych
  • edukacja cyfrowa dla urzędników JST: rozdysponowano ponad 20 mln złotych
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych: rozdysponowano ponad 101 mln złotych

Diagnoza cyberbezpieczeństwa – obowiązek każdego powiatu

Diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu “Cyfrowa Gmina”, a obecnie również w ramach “Cyfrowego Powiatu” to przede wszystkim wskazanie możliwych zagrożeń i potencjalnych kierunków działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w JST. Jest to niezwykle istotny element, który zwłaszcza w dobie zagrożeń w cyberprzestrzeni powinien zostać skrupulatnie przeprowadzony przez wyspecjalizowanych audytorów.

Obecnie prowadzony program konkursów grantowych, umożliwia wsparcie nie tylko na poziomie finansowania infrastruktury IT. To również możliwość realizacji usług i szkoleń. Katalog kosztów kwalifikowanych jest rozbudowany, a zapewnienie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, które są przedmiotem konkursu “Cyfrowa Gmina” i “Cyfrowy Powiat” ma charakter kompleksowy – co pozwoli odpowiedzieć na indywidualne potrzeby poszczególnych jednostek. Kluczowym założeniem konkursu, poza dofinansowaniem zadań związanych z rozwojem cyfryzacji JST jest analiza stanu systemów JST i realizowanych procedur związanych z ochroną informacji. Każdy powiat jest zatem zobligowany do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Cyfrowy Powiat, LOG Plus