Ruszy艂 nab贸r wniosk贸w w ramach programu “Cyfrowy Powiat”. W puli ponad 63 mln z艂.

Cyfrowy Powiat, itweek.pl
Cyfrowy Powiat, itweek.pl
Reklama:

13 lipca rozpocz膮艂 si臋 nab贸r wniosk贸w w ramach projektu “Cyfrowy Powiat” prowadzonego przez Centrum Projekt贸w Polska Cyfrowa. Jest to kontynuacja dzia艂a艅, kt贸re maj膮 na celu wsparcie rozwoju cyfrowego jednostek samorz膮du terytorialnego. Wnioski mo偶na sk艂ada膰 do 11 wrze艣nia 2022 roku.

Czym jest projekt “Cyfrowy Powiat”?

“Cyfrowy Powiat” jest konkursem grantowym i skierowany jest do powiat贸w. Stanowi on kontynuacj臋 dzia艂a艅 ukierunkowanych na wsparcie rozwoju cyfrowego JST. Projekt realizowany jest w ramach og贸lnopolskiego projektu “Cyfrowa Gmina”, w ramach kt贸rego realizowane s膮 r贸wnie偶 takie przedsi臋wzi臋cia jak: konkurs grantowy “Cyfrowa Gmina” oraz konkurs grantowy “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuk贸w by艂ych pracownik贸w PGR w rozwoju cyfrowym”.

Paula Wo藕niak – p.o. Naczelnika Wydzia艂u Komunikacji – Centrum Projekt贸w Polska Cyfrowa

O dofinansowanie mog膮 ubiega膰 si臋 JST – Powiaty. Konkurs nie jest natomiast skierowany do miast na prawach powiatu, gdy偶 te mog艂y si臋 ubiega膰 o wsparcie w ramach konkursu grantowego “Cyfrowa Gmina”.

Na co powiaty mog膮 przeznaczy膰 艣rodki?

Dofinansowanie udzielane jest w formie Grant贸w i mo偶e by膰 przeznaczone na zadania w ramach czterech obszar贸w (podobnie jak w przypadku konkursu “Cyfrowa Gmina”):

  • cyfryzacja urz臋d贸w JST i jednostek im podleg艂ych oraz nadzorowanych oraz upowszechnianie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorz膮dy
  • zakup sprz臋tu IT dla szk贸艂 i plac贸wek specjalnych
  • edukacja cyfrowa dla urz臋dnik贸w JST
  • zapewnienie cyberbezpiecze艅stwa samorz膮dowych system贸w informatycznych

Co warto podkre艣li膰, obligatoryjnym zadaniem jest przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpiecze艅stwa – zgodnie z formularzem stanowi膮cym za艂膮cznik do dokumentacji konkursowej.

Jaki jest cel projektu “Cyfrowy Powiat”?

Celem projektu grantowego “Cyfrowy Powiat” jest wsparcie jednostek samorz膮du terytorialnego w zakresie realizacji us艂ug publicznych poprzez usprawnienie sfery teleinformatycznej. Tw贸rcy projektu maj膮 nadziej臋, 偶e poprzez wsparcie finansowe zwi臋kszona zostanie cyfryzacja instytucji samorz膮dowych, w tym jednostek im podleg艂ych i nadzorowanych, a tak偶e zostanie zwi臋kszony poziom cyberbezpiecze艅stwa.

Projekt “Cyfrowa Gmina” – wyniki konkursu

艢rodki pozyskane przez gminy zosta艂y rozdysponowane na cztery obszary:

  • cyfryzacja urz臋d贸w JST i jednostek im podleg艂ych oraz nadzorowanych oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorz膮dy: rozdysponowano ponad 469 mln z艂otych
  • zakup sprz臋tu IT dla szk贸艂 i plac贸wek specjalnych: rozdysponowano ponad 34 mln z艂otych
  • edukacja cyfrowa dla urz臋dnik贸w JST: rozdysponowano ponad 20 mln z艂otych
  • zapewnienie cyberbezpiecze艅stwa samorz膮dowych system贸w informatycznych: rozdysponowano ponad 101 mln z艂otych

Diagnoza cyberbezpiecze艅stwa – obowi膮zek ka偶dego powiatu

Diagnoza cyberbezpiecze艅stwa w ramach konkursu “Cyfrowa Gmina”, a obecnie r贸wnie偶 w ramach “Cyfrowego Powiatu” to przede wszystkim wskazanie mo偶liwych zagro偶e艅 i potencjalnych kierunk贸w dzia艂a艅, kt贸re przyczyni膮 si臋 do podniesienia poziomu cyberbezpiecze艅stwa w JST. Jest to niezwykle istotny element, kt贸ry zw艂aszcza w dobie zagro偶e艅 w cyberprzestrzeni powinien zosta膰 skrupulatnie przeprowadzony przez wyspecjalizowanych audytor贸w.

Obecnie prowadzony program konkurs贸w grantowych, umo偶liwia wsparcie nie tylko na poziomie finansowania infrastruktury IT. To r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 realizacji us艂ug i szkole艅. Katalog koszt贸w kwalifikowanych jest rozbudowany, a zapewnienie cyfryzacji i cyberbezpiecze艅stwa, kt贸re s膮 przedmiotem konkursu “Cyfrowa Gmina” i “Cyfrowy Powiat” ma charakter kompleksowy – co pozwoli odpowiedzie膰 na indywidualne potrzeby poszczeg贸lnych jednostek. Kluczowym za艂o偶eniem konkursu, poza dofinansowaniem zada艅 zwi膮zanych z rozwojem cyfryzacji JST jest analiza stanu system贸w JST i realizowanych procedur zwi膮zanych z ochron膮 informacji. Ka偶dy powiat jest zatem zobligowany do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpiecze艅stwa.

Cyfrowy Powiat, LOG Plus
Reklama: