Cyfryzacja gmin i sieć 5G szansą na rozwój regionów

Fot. PAP/S. Leszczyński (1)
Fot. PAP/S. Leszczyński (1)

Warunkiem upowszechnienia nowych technologii w regionalnym ekosystemie jest m.in. odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna, podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i przychylne nastawienie gmin do tych zmian. Dyskutowali o tym eksperci podczas panelu „Cyfrowa gmina – akcelerator nowego biznesu i szansa na rozwój”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach.

Prelegenci podkreślali, że wdrożenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która zaspokoi zwiększone zapotrzebowanie na transfer danych i utrzyma większe obciążenie sieci, jest konieczne, aby nowe technologie mogły stać się stałymi elementami technologicznego ekosystemu w regionach.

„Jedną z dróg prowadzących do ucyfrowienia gmin jest sieć 5G. To najnowocześniejszy standard telefonii komórkowej, który jest już dostępny w Polsce. To początek ewolucji technologicznej, która w przyszłości pozwoli na znacznie szybsze przesyłanie danych i stabilniejsze łącze internetowe. 5G to lepsza prędkość internetu, ale także rozwój technologii wymagających niskich opóźnień w transmisji danych”

Michał Ziółkowski, członek zarządu ds. techniki, PLAY Polska.

Udostępnianie częstotliwości dla operatorów sieci telekomunikacyjnych świadczących usługi publiczne, poprzedzane jest aukcją ogłaszaną przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wyniki aukcji są podstawą do dokonania rezerwacji częstotliwości dla podmiotów, które spełniły warunki uczestnictwa i zaoferowały najwyższą cenę.

Źródło informacji: PAP MediaRoom