Elon Musk wytoczył proces OpenAI i Samowi Altmanowi za „zdradzenie” non-profitowej misji AI

Centralnym punktem sporu jest wykorzystanie modelu GPT-4 przez OpenAI i Microsoft. Musk utrzymuje, że licencjonowanie GPT-4 na cele komercyjne narusza założenia, na których powstało OpenAI, mające służyć dobru ludzkości, a nie prywatnym interesom.

Elon Musk wytoczył proces OpenAI i Samowi Altmanowi za „zdradzenie” non-profitowej misji AI, itweek.pl | Midjourney
Elon Musk wytoczył proces OpenAI i Samowi Altmanowi za „zdradzenie” non-profitowej misji AI, itweek.pl | Midjourney

Jak donosi portal TechCrunch, Elon Musk podejmuje kroki prawne przeciwko OpenAI. W najnowszym rozwoju wydarzeń, Elon Musk postanowił podjąć kroki prawne przeciwko OpenAI, firmie, którą współzałożył, oraz jej liderom Samowi Altmanowi i Gregowi Brockmanowi. Musk oskarża ich o odstąpienie od założonej misji non-profit organizacji, mającej na celu rozwój sztucznej inteligencji na korzyść całej ludzkości, skupiając się zamiast tego na generowaniu zysków.

Elon Musk, jeden z pionierów i założycieli OpenAI, wyraża swoje oburzenie na przekształcenie firmy z organizacji non-profit na model nastawiony na zysk. Zarzuty te dotyczą przede wszystkim zmiany kierunku działania OpenAI po zaangażowaniu się Microsoftu, który zainwestował w startup kwotę około 13 miliardów dolarów. Musk twierdzi, że te działania są w sprzeczności z pierwotną umową założycielską, która nakazywała udostępnianie technologii AI społeczności.

Centralnym punktem sporu jest wykorzystanie modelu GPT-4 przez OpenAI i Microsoft. Musk utrzymuje, że licencjonowanie GPT-4 na cele komercyjne narusza założenia, na których powstało OpenAI, mające służyć dobru ludzkości, a nie prywatnym interesom.

W odpowiedzi na zarzuty, Sam Altman podkreśla zaangażowanie OpenAI w realizację swojej misji i pozytywny wpływ na świat. Tymczasem Satya Nadella, reprezentujący Microsoft, chwali technologiczną przewagę GPT-4, wskazując na dominację firmy w branży AI.

Pozew Muska rzuca światło na głębokie podziały między pierwotnymi intencjami non-profit a dążeniem do zysku w dziedzinie sztucznej inteligencji. Kwestionuje to przyszłość OpenAI i jej wpływ na rozwój technologii AI, która ma służyć ludzkości.

Musk krytykuje nowe przywództwo OpenAI za brak adekwatnej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu technologią AI, twierdząc, że odchodzi to od pierwotnej misji organizacji. Ten ruch podkreśla narastające napięcia i potencjalnie zmieniającą się trajektorię OpenAI.