Fundacja SysOps/DevOps Polska realizuje pierwsze w Polsce badanie poświęcone wyłącznie SysOpsom i DevOpsom

Fundacja SysOps/DevOps Polska realizuje pierwsze w Polsce badanie poświęcone wyłącznie SysOpsom i DevOpsom
Fundacja SysOps/DevOps Polska realizuje pierwsze w Polsce badanie poświęcone wyłącznie SysOpsom i DevOpsom

W raportach z branży IT znajduje się niewiele informacji o administratorach i DevOpsach.
Dlatego powstała inicjatywa badania i pełnego skupienia na społeczności SysOps i DevOps.
W treści ankiety znajdują się pytania dotyczące technologii, doświadczenia zawodowego czy
rekrutacji.


Wyniki badań mają być docelowo wskazówkami w usprawnieniu działań rekrutacyjnych czy
HR-owych Opsów oraz mają pomóc w ulepszeniu komunikacji i umożliwić lepsze poznanie
motywacji, zachowań oraz oczekiwań tej grupy. Dla samych pracowników z tego sektora jest
to szansa, by być lepiej rozumianymi przez współpracowników i pracodawców. Z czasem
może przełożyć się to na wzrost ich satysfakcji z pracy.

Fundacja SysOps/DevOps Polska realizuje pierwsze w Polsce badanie poświęcone wyłącznie SysOpsom i DevOpsom


Pomysł przeprowadzenia badania powstał po wysłuchaniu szeroko rozumianego biznesu,
który komunikował brak informacji na temat tych pracowników. Z drugiej strony sama
społeczność Opsów chciała podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, aby
oferty pracy były lepiej dopasowane do ich potrzeb. Ankieta została przygotowana w
porozumieniu z obiema stronami.


Link do ankiety: https://sysopspolska.webankieta.pl/
Jej wypełnienie zajmuje ok 5-10 minut.

Twórcą badania jest Fundacja SysOps/DevOps Polska (w skrócie SO/DO). To największa
społeczność administratorów systemowych i sieciowych, DevOpsów i innych specjalistów IT
w Polsce chętnych do wymiany wiedzy. Zrzeszają grupę ekspertów, którzy pomagają sobie
wzajemnie rozwiązywać problemy w pracy i przekładają to na znajomości offline. Badanie
społeczności jest ich kolejnym projektem, tuż obok grup na Facebooku, meetupów i szkoleń.