Jak wynika z przeprowadzonego raportu "Stan Polskiej Branży IT", polska branża technologiczna znajduje się w momencie intensywnego rozwoju, skonfrontowanego jednocześnie z szeregiem wyzwań. Analiza danych z raportu pozwala na głębokie zrozumienie obecnej sytuacji firm IT na polskim rynku, ich strategii ekspansji międzynarodowej, preferencji dotyczących charakteru projektów oraz podejścia do zarządzania kosztami związanymi z zatrudnieniem.

W obliczu pandemii COVID-19, polskie firmy masowo inwestowały w infrastrukturę IT, dążąc do utrzymania ciągłości pracy w nowych warunkach. Niedawne badanie ujawnia, że 74,77% liderów biznesu uważa, że doszło do nadmiernych inwestycji, które teraz mogą prowadzić do spadku wartości zleceń IT lub ich braku. Nadwyżki sprzętu tracą gwarancję i nieefektywne wykorzystanie zasobów stawiają przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami.

Z dumą przedstawiamy najnowszy raport "Stan Polskiej Branży IT 23/24", opracowany we współpracy z naszymi partnerami – Saio, Evernex oraz Infonet Projekt. Dokument ten dostarcza dogłębnej analizy aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora IT w Polsce, oferując niezastąpione spojrzenie na najnowsze tendencje, wyzwania oraz możliwości rozwoju.

Według danych zawartych w najnowszym raporcie Talent Alpha „The World of Work AI-ed” ponad 90% wiodących dostawców usług, a także jedna trzecia wszystkich pracowników już korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence – AI).

Fundacja SysOps/DevOps przeprowadziła badanie w celu lepszego zrozumienia wyzwań, przed którymi stoi branża IT, a zwłaszcza SysOps/DevOps.

Według Cybersecurity Ventures, w 2021 roku na świecie brakowało około 3,5 miliona pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Niepokój związany z niedoborem talentów technologicznych narasta od lat. Problem w tym, że obecnie nie mówimy już tylko o masowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw – digitalizuje się cały świat. Jeśli dodamy do tego wzmożoną działalność hakerów, ten niedobór pracowników jest szczególnie dotkliwy. Sytuację mogą uratować kobiety.

W raportach z branży IT znajduje się niewiele informacji o administratorach i DevOpsach. Dlatego powstała inicjatywa badania i pełnego skupienia na społeczności SysOps i DevOps. W treści ankiety znajdują się pytania dotyczące technologii, doświadczenia zawodowego czy rekrutacji.

Gaming Factory, notowany na głównym rynku GPW w Warszawie producent i wydawca gier wideo podjął kluczowe decyzje dotyczące zamknięcia nierentownych projektów i skupieniu na najbardziej rokujących produkcjach.

No Fluff Jobs podsumował 3. kwartał na rynku pracy w IT - według twórców portalu przy umowach o pracę wśród najpopularniejszych kategorii pozostaje Backend. Mediana górnych i dolnych zarobków poszybowała o blisko 20 proc. do góry. Jednocześnie coraz więcej pracodawców proponuje specjalistom wynagrodzenie przekraczające 20 tys. złotych!

Według prognoz, w przyszłym roku za niemal połowę wypracowanego, światowego PKB odpowiadać będą firmy, które przeszły transformację cyfrową. - Cyfryzacja czeka prawie każdą firmę, bez względu na wielkość. Te, które będą się wahały, mogą stracić szansę na zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku - mówi Marek Świątek, Cloud Solution Provider Dyrektor w Softline.