Magazyn Time uznał Schneider Electric za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że zostaliśmy uznani za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie – mówi Peter Herweck, CEO Schneider Electric

Magazyn Time uznał Schneider Electric za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie, itweek.pl
Magazyn Time uznał Schneider Electric za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie, itweek.pl

Schneider Electric, przodująca firma w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, zajęła pierwsze miejsce w rankingu “Najbardziej zrównoważonych firm na świecie w 2024 roku” opublikowanym przez tygodnik Time i firmę Statista, czołowego dostawcę analiz i statystyk. Ta pozycja w rankingu odzwierciedla ambitne cele Schneider Electric w redukcji własnych emisji oraz wsparcie klientów w zwiększaniu efektywności energetycznej i redukcji emisji.

Time i Statista wykorzystały transparentną, wieloetapową metodologię do wyłonienia najbardziej zrównoważonych firm na świecie w 2024 roku. Proces ten rozpoczął się od analizy ponad 5000 największych i najbardziej wpływowych firm. Po rygorystycznej, czteroetapowej ocenie, ostateczny ranking wykluczył niezrównoważone branże i uwzględnił takie czynniki jak zewnętrzne oceny i zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, praktyki sprawozdawczości korporacyjnej oraz wskaźniki wyników środowiskowych i społecznych. To kompleksowe podejście zaowocowało listą 500 firm z ponad 30 krajów.

Time i Statista podkreślają również znaczenie know-how Schneider Electric oraz rolę inicjatywy Schneider Sustainability Impact (SSI). Ten program wspiera i monitoruje postępy firmy w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2025, obejmujących wymiar środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego (ESG). Miarą sukcesu jest rzeczywisty wpływ Schneider Electric na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez klientów firmy: od 2018 roku oszczędzono lub uniknięto emisji na poziomie 553 milionów ton CO2. Firma również znacząco poprawiła swój własny łańcuch dostaw. Emisja dwutlenku węgla przez 1000 największych dostawców Schneider Electric spadła o 27% od początku programu, a 21% strategicznych partnerów firmy spełniło standardy godnej pracy Schneider Electric.

– Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że zostaliśmy uznani za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie – mówi Peter Herweck, CEO Schneider Electric. – Jest to świadectwo naszego niezachwianego zaangażowania w zrównoważony rozwój, który jest zakorzeniony we wszystkim, co robimy. W naszych decyzjach i codziennych działaniach bierzemy pod uwagę środowisko, społeczeństwo i standardy zarządcze. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć jeszcze większe postępy w realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapewnić, by wszyscy przyczyniali się do tworzenia pozytywnego i trwałego wpływu na otoczenie.

Niedawno, już po raz 13. z rzędu, Schneider Electric został uwzględniony w indeksie Dow Jones Sustainability World Index. Firma zajęła pierwsze miejsce w swojej branży i zapewniła sobie miejsce w indeksie europejskim. Jest to odzwierciedlenie doskonałych wyników w obszarach ochrony środowiska, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Zrównoważony rozwój stanowi fundament strategii firmy.