Ponad połowa studentów w Polsce chce większej ilości zajęć realizowanych zdalnie. Nowe dane ClickMeeting

Branża IT, jak zacząć karierę w IT?
Branża IT, jak zacząć karierę w IT?

Wraz z początkiem października przywitaliśmy nowy rok akademicki. Z tej okazji polska platforma do webinarów i wideokonferencji ClickMeeting postanowiła sprawdzić, co studenci sądzą o nauce zdalnej. Jak się okazało, 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że część wykładów i ćwiczeń w poprzednim roku akademickim. Natomiast 55 proc. badanych powiedziało, że większa liczba zajęć powinna być realizowana online, a 76 proc. osób wolałoby częściej korzystać z modelu hybrydowego. Jednocześnie aż 71 proc. studentów chce mieć możliwość zdawania egzaminów i testów zdalnie. 

Połowa studentów, którzy wzięli udział w badaniu ClickMeeting powiedziała, że na ich uczelniach w zeszłym semestrze cały czas część wykładów i ćwiczeń pozostała w formule zdalnej. Natomiast 24 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zajęcia nadal były prowadzone online, a 26 proc., że nie. 

Ponad 50 proc. studentów chce większej liczby zajęć w trybie zdalnym

Jak się okazuje, aż 55 proc. studentów uważa, że większa liczba zajęć w toku studiów powinna odbywać się online, a dla 41 proc. studentów obecny system jest zadowalający. Natomiast 5 proc. badanych nie ma zdania. Jednocześnie 71 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałaby mieć możliwość zdawania egzaminów i testów zdalnie. W tym przypadku negatywnie odpowiedziało tylko 13 proc. osób, 15 proc. powiedziało, że jest to im obojętne, a 2 proc. nie ma zdania. 

Jednocześnie 76 proc. studentów uważa, że uczelnie powinny w większym stopniu korzystać z hybrydowych modeli nauczania. Tylko 15 proc. jest przeciwnych zwiększania zakresu tej formuły, a 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

Więcej czasu, nagrywane wykłady, skupienie za to studenci cenią naukę zdalną

To, co według studentów jest pozytywne w nauce zdalnej to przede wszystkim lepsze zarządzanie czasem (68 proc.), więcej czasu dla siebie (66 proc.) oraz łatwiejsza dystrybucja materiałów (55 proc.). Kolejne pozytywne aspekty, które zaznaczali ankietowani to: otrzymywanie nagrań wykładów (54 proc.), wykorzystywanie multimedialnych materiałów (43 proc.) i większe skupienie na wykładach (20 proc.).

Blisko 60 proc. studentów uważa, że uczelnie są gotowe na powrót nauki zdalnej

Ankietowani zostali zapytani o to, czy ich zdaniem uczelnie są odpowiednio przygotowane do wprowadzenia ponownej całkowicie zdalnej edukacji. Jak się okazało, 58 proc. polskich studentów uważa, że tak. Przeciwnych temu stwierdzeniu jest 31 proc. badanych, a 11 proc. nie ma zdania na ten temat. 

ClickMeeting zapytał również o ocenę uczelni pod względem przygotowania technicznego do ewentualnej nauki zdalnej. Według 21 proc. studentów szkoły wyższe są bardzo dobrze przygotowane, według 61 proc. dobrze, a według 13 proc. źle. Zaledwie 2 proc. badanych odpowiedziało, że bardzo źle, a 4 proc. nie ma zdania na ten temat.

powrot nauki zdalnej • itweek.pl - nowy serwis informacyjny dla IT

Wszyscy ankietowani, którzy brali udział w badaniu, są aktualnie w trakcie studiów.