Raport: Stan Polskiej Branży IT 23/24 – już dostępny!

Z dumą przedstawiamy najnowszy raport "Stan Polskiej Branży IT 23/24", opracowany we współpracy z naszymi partnerami – Saio, Evernex oraz Infonet Projekt. Dokument ten dostarcza dogłębnej analizy aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora IT w Polsce, oferując niezastąpione spojrzenie na najnowsze tendencje, wyzwania oraz możliwości rozwoju.

Raport: Stan Polskiej Branży IT - itweek.pl
Raport: Stan Polskiej Branży IT - itweek.pl

Z dumą przedstawiamy najnowszy raport “Stan Polskiej Branży IT 23/24”, opracowany we współpracy z naszymi partnerami – Saio, Evernex oraz Infonet Projekt. Dokument ten dostarcza dogłębnej analizy aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora IT w Polsce, oferując niezastąpione spojrzenie na najnowsze tendencje, wyzwania oraz możliwości rozwoju.

Raport ITWEEK

Zobacz: Raport: Stan Polskiej Branży IT

Stabilność zatrudnienia w obliczu wyzwań – branża IT

Raport “Stan Polskiej Branży IT 23/24”, który mieliśmy przyjemność opublikować, dostarcza cennych informacji na temat sytuacji zatrudnienia w sektorze IT, rysując obraz branży charakteryzującej się znaczną stabilnością. Zgodnie z zebranymi danymi, blisko 70% respondentów postrzega zatrudnienie w branży jako stabilne, co jest wyraźnym sygnałem odporności sektora na fluktuacje i zmiany zachodzące na rynku globalnym. Taka stabilność w obliczu nieustannych zmian technologicznych i ekonomicznych świadczy o silnej pozycji branży IT, która dzięki swojej elastyczności i innowacyjności jest w stanie utrzymać równowagę nawet w trudnych warunkach.

Jednakże, raport rzuca także światło na niepokojące sygnały, z ponad 22% badanych zgłaszających spadek liczby miejsc pracy w branży. Ten wskaźnik, choć mniejszościowy, nie może być ignorowany, ponieważ wskazuje na potencjalne wyzwania, przed którymi stoi sektor IT. Spadek ten może być wynikiem wielu czynników, w tym szybkiego postępu technologicznego, który z jednej strony generuje nowe możliwości, ale z drugiej może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na niektóre tradycyjne role zawodowe w IT. Dodatkowo, globalne zmiany ekonomiczne i geopolityczne mogą wpływać na decyzje biznesowe firm, w tym na inwestycje w rozwój technologiczny i zatrudnienie.

Te obserwacje nasuwają kluczowe pytanie o przyszłość branży IT: jak można skutecznie adaptować się do ciągłych zmian i wykorzystywać globalne trendy technologiczne i ekonomiczne na swoją korzyść? Odpowiedź leży prawdopodobnie w ciągłej inwestycji w rozwój umiejętności pracowników, promowaniu innowacji oraz elastycznym reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Branża IT musi również zwrócić uwagę na rosnącą rolę sztucznej inteligencji, automatyzacji i cyfryzacji, które mogą zrewolucjonizować sposób pracy, otwierając jednocześnie nowe ścieżki kariery i możliwości zatrudnienia.

Wyzwania te wymagają wspólnego działania – od firm IT, przez instytucje edukacyjne, aż po decydentów politycznych – aby zapewnić, że polska branża IT nie tylko przetrwa, ale i będzie prosperować w obliczu nadchodzących zmian. Zatrudnienie i adaptacja do nowych warunków staną się możliwe dzięki strategicznemu planowaniu, ciągłej edukacji i inwestycji w najnowsze technologie oraz praktyki biznesowe.

Nowe technologie definiujące przyszłość

Analiza raportu “Stan Polskiej Branży IT 23/24” wyraźnie wskazuje, że inwestycje w nowe technologie, w tym rozwiązania chmurowe, sztuczną inteligencję (AI) i cyberbezpieczeństwo, nabierają kluczowego znaczenia dla ewolucji sektora IT w Polsce. Te obszary, będąc na czele innowacji technologicznych, otwierają przed branżą drzwi do niezliczonych możliwości – od rozwijania nowych produktów i usług po optymalizację wewnętrznych procesów operacyjnych. Jednocześnie, wprowadzają one nowy zestaw wyzwań, takich jak potrzeba ciągłego kształcenia pracowników, zwiększanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa i adaptacja do szybko zmieniających się wymagań rynkowych.

Inwestycje te nie tylko katalizują wzrost i innowacyjność w obrębie pojedynczych firm, ale również mają potencjał, aby znacząco wpłynąć na konkurencyjność całej polskiej branży IT na arenie międzynarodowej. Rozwój kompetencji w tych nowoczesnych technologiach jest więc imperatywem, aby nie tylko nadążyć za bieżącymi trendami, ale również aktywnie kształtować przyszłość technologiczną kraju.

Rozwój umiejętności pracowników – inwestycja w przyszłość

Raport rzuca światło na aktualną postawę firm wobec rozwoju umiejętności pracowników, ujawniając, że ponad 50% przedsiębiorstw angażuje się w tę dziedzinę na poziomie średnim. Ta obserwacja podkreśla istotną lukę między obecnym stanem a pożądanym poziomem inwestycji w edukację i szkolenia, co jest niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości, jakie oferują nowe technologie. W obliczu szybko postępujących innowacji technologicznych, ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników staje się krytycznym czynnikiem, który może zdecydować o pozycji konkurencyjnej firmy.

Zwiększanie inwestycji w programy szkoleniowe i edukacyjne nie tylko umożliwi pracownikom skuteczniejsze wykorzystanie nowych narzędzi i metod, ale również wesprze ich adaptację do zmieniającego się środowiska pracy. Ponadto, firmy inwestujące w rozwój swoich zespołów mogą lepiej odpowiadać na ewoluujące potrzeby rynku, przyciągając i zatrzymując najbardziej utalentowanych specjalistów w branży.

W związku z tym, nasze wyniki wskazują na konieczność przemyślanej zmiany podejścia wśród liderów biznesu, zachęcając do większego zaangażowania w budowanie kultury ciągłego uczenia się i innowacji. Poprzez zintensyfikowanie wysiłków w kierunku rozwoju kompetencji, polskie firmy IT mogą nie tylko lepiej wykorzystywać potencjał nowych technologii, ale także zwiększać swoją wartość i konkurencyjność na globalnym rynku.

Partnerzy raportu

Chcielibyśmy wyrazić nasze szczególne podziękowania dla naszych Partnerów – Saio, Evernex oraz Infonet Projekt – którzy od samego początku wspierali projekt raportu “Stan Polskiej Branży IT 23/24” na najwyższym poziomie. Ich zaangażowanie, wiedza branżowa oraz cenne wsparcie miały kluczowe znaczenie dla realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki ich wkładowi udało się stworzyć publikację, która nie tylko dostarcza dogłębnych analiz i przemyśleń, ale również przyczynia się do rozwoju i zrozumienia przyszłości sektora IT w Polsce. To dzięki takim partnerstwom możemy wspólnie kształtować lepszą przyszłość branży IT, dzieląc się wiedzą i inspirując do ciągłego doskonalenia.

SAIO

SAIO

SAIO rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku pod nazwą RoboPlatform, specjalizując się w robotyzacji procesów dla ING w Polsce i na całym świecie. W trakcie pracy dla tego banku firma skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i efektywnością, które pozostają dla niej priorytetowe.

Obecnie SAIO odnosi sukcesy w automatyzacji procesów w różnych firmach, reprezentujących różne branże i kraje. Technologia Robotic Process Automation (RPA) stanowi kluczowy element ich działań, umożliwiając automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak przenoszenie danych między aplikacjami, poprzez naśladowanie ludzkiego sposobu pracy za pomocą myszy lub klawiatury.

Firma łączy swoje bogate doświadczenie w robotyzacji z technologią sztucznej inteligencji, dążąc do dostarczania kompleksowych rozwiązań i zdobywania pozycji lidera w branży.


SAIO (www.saio.com)

Evernex

Evernex

Evernex jest zewnętrznym, niezależnym dostawcą usług serwisowych (TPM) dla IT i centrów danych. Dba o zrównoważony rozwój i optymalizuje koszty infrastruktury IT swoich klientów. Działa w 165 krajach na całym świecie, w których dysponuje 330 magazynami części zamiennych. Oferuje wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w trybie SPoC.

Firma zbudowała unikalny know-how w zakresie obsługi serwisowej sprzętu renomowanych producentów, oparty na doświadczeniu zespołu i firm, z którymi w ostatnich latach połączyła siły: Technogroup, Emcon-IT, ROER International, A-Systems i StorEx (Pty) Ltd. 

Nieustannie rozwija swoje możliwości serwisowe po to, by sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa infrastruktury IT.


Evernex (www.evernex.com)

Infonet Projekt

Infonet Projekt

Infonet Projekt świadczy kompleksowe usługi z zakresu budowy, zarządzania, utrzymania i serwisu infrastruktury IT. Specjalizuje się w rozwiązaniach storage, backup, wirtualizacji, jak również integracji sprzętowej i systemowej. Przeprowadza audyty infrastruktury, wdraża wysoce wydajne, stabilne i bezpieczne rozwiązania, a na kolejnych etapach współpracy utrzymuje wdrożone środowisko. Zapewnia także najwyższej jakości usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach długoterminowych kontraktów.

Firma nie jest tylko integratorem infrastruktury, ale także producentem własnego oprogramowania. Jej systemy – ITManager oraz OXARI to obecnie najczęściej wybierane polskie systemy klasy IT Service Management.

Infonet Projekt (www.infonet-projekt.com.pl)

Realizacja raportu “Stan Polskiej Branży IT 23/24” była możliwa dzięki metodzie ankietowej, która pozwoliła na zebranie opinii od 1 280 specjalistów IT w Polsce. Tak szeroka próba badawcza zapewnia reprezentatywny obraz branży, ułatwiając zrozumienie kluczowych trendów i wyzwań.

Publikacja raportu “Stan Polskiej Branży IT 23/24” stanowi początek serii artykułów, które będą pogłębiać i eksplorować różnorodne zagadnienia wynikające z uzyskanych wyników. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko szerzenie wiedzy na temat aktualnych trendów i wyzwań w branży IT w Polsce, ale również stymulowanie dalszej dyskusji i wymiany myśli wśród profesjonalistów, przedsiębiorców oraz entuzjastów technologii. Przez nadchodzące tygodnie będziemy sukcesywnie publikować artykuły poruszające kluczowe tematy z raportu, w tym przyszłość zatrudnienia w IT, znaczenie inwestycji w nowe technologie oraz strategie rozwoju umiejętności pracowników. Zapraszamy do śledzenia naszego portalu i włączenia się do rozmów, które pomogą kształtować przyszłość polskiej branży IT.

Zobacz: Raport: Stan Polskiej Branży IT

Raport ITWEEK