Sp贸艂ka Naftor trafiona ransomware!

Wed艂ug relacji dziennikarza Jaros艂awa Jakimczyka, atak na Naftor to sprawka grupy o nazwie Blackcat, kt贸ra grozi ujawnieniem skradzionych danych w ci膮gu kilku dni. Obejmuj膮 one r贸偶ne informacje, takie jak bazy danych, dokumenty dotycz膮ce produkcji ropy naftowej i magazynowania, umowy o poufno艣ci danych (NDA), dane klient贸w, korespondencj臋 wewn臋trzn膮 i z partnerami, a tak偶e dokumentacj臋 finansow膮 i prawn膮.

Sp贸艂ka Naftor trafiona ransomware, itweek.pl
Sp贸艂ka Naftor trafiona ransomware, itweek.pl

Firma aktualnie podejmuje kroki w celu przywr贸cenia stabilno艣ci swoich system贸w, r贸wnocze艣nie analizuj膮c, sk膮d wzi膮艂 si臋 ten cyberatak. W oficjalnym komunikacie podkre艣lono, 偶e odpowiednie s艂u偶by zosta艂y poinformowane i udzielaj膮 wsparcia w procesie wyja艣niania oraz przywracania normalnego funkcjonowania.

Reaguj膮c na informacje ze strony Naftoru, Grupa PERN przekaza艂a przez media spo艂eczno艣ciowe, 偶e systemy informatyczne Naftoru s膮 oddzielne od system贸w PERN, co oznacza, 偶e incydent nie wp艂ywa na pozosta艂e sp贸艂ki w grupie.

Zgodnie z doniesieniami BiznesAlert, prezes Naftoru, Piotr Kuczy艅ski, zosta艂 odwo艂any ze stanowiska w zwi膮zku z atakiem.

Wed艂ug relacji dziennikarza Jaros艂awa Jakimczyka, atak na Naftor to sprawka grupy o nazwie Blackcat, kt贸ra grozi ujawnieniem skradzionych danych w ci膮gu kilku dni. Obejmuj膮 one r贸偶ne informacje, takie jak bazy danych, dokumenty dotycz膮ce produkcji ropy naftowej i magazynowania, umowy o poufno艣ci danych (NDA), dane klient贸w, korespondencj臋 wewn臋trzn膮 i z partnerami, a tak偶e dokumentacj臋 finansow膮 i prawn膮.

Naftor S. A.

Naftor prezentuje si臋 jako firma specjalizuj膮ca si臋 w obszarze bezpiecze艅stwa, gotowa do realizacji projekt贸w zwi膮zanych z ochron膮 fizyczn膮 oraz zabezpieczeniem technicznym obiekt贸w kluczowych dla interes贸w gospodarczych pa艅stwa. Ponadto, firma oferuje wyspecjalizowane szkolenia i prowadzi unikalne projekty dla instytucji rz膮dowych oraz wybranych podmiot贸w z sektora biznesowego.

Dzia艂alno艣膰 Naftoru koncentruje si臋 na zapewnieniu ochrony obiekt贸w obj臋tych jej odpowiedzialno艣ci膮, obejmuj膮cych zar贸wno instytucje rz膮dowe, jak i wybrane podmioty komercyjne. Przedsi臋biorstwo prowadzi monitoring, przeprowadza kontrole bezpiecze艅stwa oraz realizuje szkolenia. Specjalizuje si臋 w obszarach takich jak cyberbezpiecze艅stwo oraz systemy przeciwdzia艂ania dronom.

Redakcja itweek.pl zwr贸ci艂a si臋 do Naftor S.A. z pytaniami w zwi膮zku z atakiem. Gdy tylko uzyskamy odpowied藕 od przedstawicieli sp贸艂ki, materia艂 zostanie zaktualizowany.

Przeczytaj wi臋cej o cyberbezpiecze艅stwie