Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo, etyka i odpowiedzialność

Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo, etyka i odpowiedzialność, MMC Polska
Sztuczna Inteligencja a bezpieczeństwo, etyka i odpowiedzialność, MMC Polska

W dniach 18-19.10.2023 odbędzie się organizowany przez MMC Polska warsztat online, dotyczący wyzwań prawnych i praktycznego zastosowania Sztucznej Inteligencji w biznesie. AI z jednej strony stwarza ogromne szanse, z drugiej – generuje wiele wątpliwości na temat bezpieczeństwa i etyki.

W poniższym artykule przedstawiamy skrót najistotniejszych kwestii związanych z tym tematem, a po więcej zapraszamy na warsztat, który odbędzie się już w październiku.

AI, Chat GPT i ML – wyzwania w zakresie przetwarzania danych osobowych

Sztuczna inteligencja stała się nieodłącznym elementem naszej codzienności, wprowadzając rewolucję w wielu dziedzinach. W miarę jak AI staje się bardziej zaawansowana, pojawiają się nowe wyzwania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Parlament Europejski, reagując na nie, podjął kroki w kierunku regulacji AI. W czerwcu 2023 r. przyjął swoje stanowisko w sprawie aktu o Sztucznej Inteligencji. Jest to pierwszy na świecie zestaw kompleksowych przepisów, mających na celu zarządzanie ryzykiem związanym z AI, jednocześnie promując innowacje. Wzrost i zamożność Europy są ściśle powiązane ze sposobem, w jaki będzie ona wykorzystywać dane i technologie z nimi związane. Parlament Europejski zwraca uwagę na kluczowe szanse i zagrożenia związane z przyszłymi zastosowaniami Sztucznej Inteligencji, podkreślając jej potencjał, ale także konieczność odpowiedzialnego podejścia.

Jak bezpiecznie korzystać z Chatu GPT? Dyrektywa AILD

Chat GPT, będący jednym z najnowszych osiągnięć w dziedzinie AI, umożliwia interakcje w czasie rzeczywistym z użytkownikami, przetwarzając ich dane i dostarczając odpowiedzi. Jednakże korzystanie z takich narzędzi niesie za sobą pewne ryzyko, zwłaszcza jeśli chodzi o dane osobowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, przygotowano Dyrektywę AILD. Ma ona celu ustanowienie jasnych wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi AI. Zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przejrzystości w działaniu algorytmów, odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez AI oraz ochrony danych osobowych użytkowników. W świecie cyfrowym, gdzie dane są nowym “złotem”, Dyrektywa AILD stanowi kluczowy krok w kierunku zapewnienia, że technologie AI są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i z korzyścią dla wszystkich.

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez AI i możliwe kary

Wraz z rozwojem Sztucznej Inteligencji pojawiają się również wyzwania, w tym kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez systemy AI. Unia Europejska, jako pierwsza na świecie, podjęła kroki w kierunku regulacji działania sztucznej inteligencji, aby zapewnić odpowiednią ochronę praw podstawowych obywateli.

Jednym z kluczowych aspektów regulacji jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez AI. W przypadku błędów lub nieprawidłowości w działaniu systemów AI, które prowadzą do szkód materialnych lub niematerialnych, odpowiedzialność może spoczywać na twórcach, dostawcach lub użytkownikach tych systemów. W związku z tym, konieczne jest wprowadzenie jasnych wytycznych dotyczących odpowiedzialności oraz możliwych kar za naruszenia.

Wprowadzenie regulacji w zakresie sztucznej inteligencji przez Unię Europejską jest ważnym krokiem, jednak debata na temat odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez AI jest nadal otwarta i wymaga dalszej analizy i dyskusji.

Sztuczna inteligencja w biznesie wyzwania prawne i praktyczne 350x250 v1 • itweek.pl - nowy serwis informacyjny dla IT

Stanowisko UE w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości AI

AI odgrywa coraz większą rolę w naszym codziennym życiu, co prowadzi do rosnącej potrzeby ustalenia zasad jej kontrolowania. AI może poważnie wpłynąć na prawo do prywatności i ochrony danych, na przykład poprzez użycie technologii rozpoznawania twarzy lub śledzenia i profilowania osób w internecie. Innym wyzwaniem jest przejrzystość. Dla wielu użytkowników może być niejasne, czy wchodzą w interakcję ze sztuczną inteligencją, czy z rzeczywistą osobą.

Naruszenie praw autorskich przez Sztuczną Inteligencję – ryzyko, odpowiedzialność i sankcje

W erze cyfrowej, w której Sztuczna Inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę, pojawiają się nowe wyzwania, związane również z prawami autorskimi. AI jest w stanie tworzyć, modyfikować i rozpowszechniać treści, które mogą naruszać prawa autorskie istniejących dzieł. Takie naruszenia mogą wystąpić, gdy systemy AI są używane do generowania muzyki, grafiki, tekstu lub innych form twórczości, które są podobne lub identyczne do istniejących chronionych dzieł.

Naruszenie praw autorskich przez AI może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Firmy i jednostki korzystające z AI do tworzenia treści muszą być świadome ryzyka związanego z nieumyślnym naruszeniem praw autorskich.

Natomiast kwestia odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez AI jest skomplikowana. Czy odpowiedzialność powinna spoczywać na twórcy systemu AI, użytkowniku, który go używa, czy może na obu? W wielu jurysdykcjach prawnych kwestia ta nadal jest przedmiotem debaty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich przez AI, sankcje mogą obejmować kary finansowe, zakaz dalszego wykorzystywania naruszającej treści oraz wymóg usunięcia naruszającej treści.

Współpraca chmury obliczeniowej z AI i ML – przetwarzanie danych

Chmura obliczeniowa współpracująca z AI i ML w ogromnym stopniu rewolucjonizuje procesy biznesowe. Firmy mogą dzięki połączeniu tych technologii przetwarzać i analizować ogromne ilości danych niezwykle efektywnie. Modele AI i ML trenowane na większych zbiorach danych dają precyzyjniejsze wyniki. Skalowalność chmury umożliwia przetwarzanie w czasie rzeczywistym i zapewnia także zaawansowane zabezpieczenia danych, choć wymaga przestrzegania zasad prywatności. Współpraca ta automatyzuje procesy biznesowe, takie jak chociażby analiza zachowań klientów czy dostosowanie zasobów do zapotrzebowania. Dzięki chmurze, firmy różnej wielkości mają dostęp do zaawansowanych algorytmów bez konieczności inwestycji w infrastrukturę.