Grupa hakerska o nazwie RA World, wcześniej mało znana, przyznaje się do przeprowadzenia udanego włamania. Nie tylko ogłosiła sukces swojej operacji, lecz także opublikowała fragmenty skradzionych danych na swoim blogu. Wśród ujawnionych informacji znalazły się wyniki ponad 50 tysięcy badań medycznych, podważając tym samym prywatność pacjentów oraz bezpieczeństwo ich danych.

Według ekspertów, jednym z powodów, dla których wiele urządzeń nie zostało odpowiednio "wyczyszczonych", jest brak świadomości właścicieli, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że ich poufne informacje mogą być nadal dostępne dla osób trzecich po sprzedaży urządzenia.

Według informacji przedstawionych w tym oświadczeniu, dane które mogły zostać naruszone to takie informacje jak: imię, nazwisko, stanowisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, wizerunek, dane dotyczące wynagrodzenia, numer rachunku bankowego, a w przypadku pracowników piastujących kierownicze stanowiska również dane zawarte w dowodzie osobistym oraz/lub paszporcie.

Spółka HRK S.A. potwierdziła, że padła ofiarą ataku hakerskiego typu ransomware. Zdarzenie miało miejsce 8 kwietnia 2023 roku i skutkowało zaszyfrowaniem części danych.

Kolejna kara dla Meta za naruszenie europejskiego prawa ochrony danych. Na spółkę, która zarządza m.in platformą Facebook została dziś ogłoszona przez irlandzką Komisję Ochrony Danych Osobowych (DPC) grzywna w wysokości 265 milionów euro.

Cyberatak to ważne zagadnienie w obrębie cyberbezpieczeństwa. To właśnie cyberataki są rzeczywistym powodem problemów w obrębie cyberprzestrzeni. Warto zatem znać podstawowe definicje poszczególnych działań, by przynajmniej w podstawowym zakresie umieć rozpoznać moment, w którym narażony będziesz na ich szkodliwe działanie.