Transformacja cyfrowa 2022 — dlaczego warto przenieść dane w chmurę?

Transformacja cyfrowa, chmura IT, itweek.pl
Transformacja cyfrowa, chmura IT, itweek.pl

Transformacja cyfrowa to termin, który nie odnosi się wyłącznie do cyfryzacji organizacji. O ile można tu mówić o rozwoju w zakresie digital, to sama transformacja odbywa się na wielu różnych poziomach, gdzie jedną z gałęzi takiego rozwoju jest praca w nowoczesnych systemach big data, a także automatyzacja różnych procesów, które usprawnią pracę w organizacjach (z sektora prywatnego i publicznego). Zobacz, czym jest biznesowy model transformacji cyfrowej i jakie kluczowe czynniki pozwalają na lepsze zarządzanie klientami.

Cyfrowa transformacja organizacji, czym jest?

To, czym faktycznie jest cyfrowa transformacja w przedsiębiorstwie, mogliśmy doświadczyć po raz pierwszy na tak ogromną skalę podczas wybuchu pandemii. Wiele firm zaczęło wdrażać różnego typu oprogramowanie, a także integrować swoje witryny z trybem mobilnym, żeby nie odstawać od konkurencji.

W związku ze zmianą zachowań klientów zmieniła się także perspektywa marketingu danej marki, a tu ogromne znaczenie ma technologia cyfrowa. Digitalizacja marketingu stała się koniecznością. Zmiana sposobu myślenia i zachowań konsumentów wymusiła naturalnie zwiększenie bezpieczeństwa danych, co za tym idzie, nastąpiła konieczność wprowadzenia nowych modeli biznesowych.

Czym jest transformacja cyfrowa? To inaczej transformacja przedsiębiorstwa obejmująca szereg działań, które mają na celu rozwój firmy i organizacji, struktur marketingu, zwiększenie efektywności, a także kompleksowe podejście do obsługi klienta. Na przykład w tym obszarze wiele firm przeszło na pracę w systemach ERP.

Czy cyfryzacja jest tym samym, co transformacja cyfrowa w organizacji?

Cyfryzacja jest częścią transformacji i oznacza wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych (digitalowych), w celu zastąpienia procedur, które stały się przestarzałe. Proces transformacji cyfrowej zaczyna się tam, gdzie potrzeby firmy.

Wobec odmiennej cyfrowej rzeczywistości marki muszą nabyć nowe umiejętności kultury organizacyjnej, która pozwala osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe, a także większą wydajność pracowników. Działania danej organizacji powinny zatem skupić się na próbie automatyzacji procesów, łańcucha dostaw, a także nowych źródłach klientów.

Biznes, a transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa biznesu zaczyna się od stworzenia odpowiedniej strategii przyszłych działań. Rozwiązania technologiczne w jednej firmie, niekoniecznie będą odzwierciedlały potrzeby konkurencyjnego przedsiębiorstwa o podobnej strukturze w tym samym sektorze.

Integracja organizacji powinna przebiegać stopniowo i poparta powinna być testami A/B. Takie podejście do strategii transformacji i obserwacja procesów biznesowych pozwoli wypracować nowe procedury dostosowane ściśle do potrzeb i rozwoju marki.

Postęp technologiczny, czy to trend?

Wiele osób chciałoby pokusić się o stwierdzenie, że postęp technologiczny, to jedynie trend. Jednak sztuczna inteligencja wspiera rozwój ludzkości w coraz większej ilości branż, a trendem jest tendencja wzrostowa takich usług.

W odróżnieniu od rozwoju technologicznego w ostatnim dwudziestoleciu dzisiaj nawet zwykły użytkownik telefonu może w odstępie zaledwie kilku miesięcy doświadczyć nowinek technicznych i dostrzec różnicę w kolejnym innowacyjnym przeskoku, czego wyrazem jest przenikanie technologii cyfrowych do życia codziennego (patrz płatność BLIK).

Dlaczego warto przenieść dane w chmurę?

Obok budowania strategii transformacji cyfrowej działania organizacji skupiają się także na budowie zaplecza bezpieczeństwa. Praca w chmurze stwarza wiele nowych możliwości, gdzie liczy się prędkość działania oprogramowania, a także szybki i nieskrępowany dostęp do danych z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu na świecie.

Wykorzystanie technologii chmurowej (chmura IT, ang. cloud IT ) stwarza także możliwość przewagi konkurencyjnej. Dlaczego? Serwisy i usługi informatyczne, które posiadają dane w chmurze pracują szybciej, mają mniej awarii, wszyscy pracownicy mają swobodny dostęp online do materiałów wewnętrznych firmy. Efektywność procesów jest łatwiejsza do mierzenia i szacowania.

Jak technologia digital pomaga rozwijać firmę?

Digital transformation sprawia, że organizacje są bardziej efektywne, a także zarabiają więcej pieniędzy. Wynika to z samej strategii cyfrowej, a także z racji tego, że wszelkie działania digitalowe są absolutnie mierzalne. Nowe technologie pozwalają na lepszy wgląd we wszystkie punkty styku klienta z marką na każdym etapie zakupu.

Nowoczesna technologia wymusza także zmianę nawyków i ścieżek działania przedsiębiorstwa. To z kolei zapewnia powstawanie nowych obszarów rozwoju marki, co potwierdzają badania na wybitnych przykładach, takich jak Apple, czy Samsung.

Jak stworzyć dobry plan transformacji?

Planowanie związane z transformacją cyfrową wymusza silne skupienie na wewnętrznym przepływie wszystkich procesów. Jak wyżej wspomnieliśmy, trzeba oszacować potrzeby, a także pod względem konkurencji możliwe ścieżki rozwoju sprzedaży.

Składają się na to:

  • audyt due diligence (prawny, kadrowy, finansowy);
  • audyt ścieżek marketingu bezpośredniego;
  • rozwiązania IT już wdrożone;
  • szacowanie ścieżek rozwoju sprzedaży;
  • kalkulacja procesów na podstawie funkcjonowania konkurencji;
  • opracowanie raportu wydajności pracowników;
  • plan na potencjalny kierunek transformacyjny (sprzedaż krajowa, zagraniczna — nowe rynki).

Dopiero po przeprocesowaniu minimum powyższej listy można na podstawie szczegółowych raportów opracować kierunek działań na najbliższy rok, 2 lata, 5 i 10 lat.

Cyfrowa transformacja biznesu i marketing w firmie

Podciągnięcie standardów technicznych firmy do zbieżnych, idących w parze z nowoczesną technologią marketingową, pozwala na pełne zespolenie różnego typu oprogramowania, a co za tym idzie dużo sprawniejsze przetwarzanie danych. Działania marketingowe w firmie już dawno wyszły poza powszechnie stosowane, gdzie rzeczywistość wirtualna i rozszerzona nachodzą się na siebie w głównych punktach styku marki z klientem.

Cyfrowa transformacja pozwala zatem dogonić rynek technologiczny i mieć rękę na pulsie, jeśli chodzi o dostępność rozwiązań, zastosowań reklamy, jej form, a także natężenia i pomiarów wyników. W tej dziedzinie potrzeba w firmie wyjątkowego fachowca, a takim na przykład jest znany guru marketingowy — Grzegorz Mazurek.

Jak ugryźć marketing? Podpowiada profesor Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek to lider innowacji technologicznych w Polsce. Profesor i pracownik naukowy na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizujący się właśnie w nowoczesnych technologiach i ich wpływie na marketing i zarządzanie firmą, czy organizacją.

Jedna z ciekawszych pozycji, które napisał profesor Mazurek: „Transformacja Cyfrowa — perspektywa marketingu“, porusza dogłębnie temat transformacji przedsiębiorstw i organizacji. Zachęcamy do lektury tej książki ze względu na to, że porusza się w niej rozwój technologii, która przenika się przez wszystkie aspekty i jakości działania nie tylko reprezentantów organizacji, ale także klientów.

Przy współpracy z: Tłumaczenie stron internetowych – Skrivanek