ITManager i OXARI – polska odpowiedź na globalne standardy zarządzania IT

Firma Infonet Projekt SA jest producentem systemów do zarządzania infrastrukturą IT oraz zachodzącymi w niej procesami. Systemy w ciągu 20 lat istnienia na rynku zawsze stanowiły odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wymagania firm i instytucji publicznych.

ITManager i OXARI - polska odpowiedź na globalne standardy zarządzania IT
ITManager i OXARI - polska odpowiedź na globalne standardy zarządzania IT

Wiedza i doświadczenie

Wiedza na temat aktualnego stanu rozwoju i trendów polskiej branży IT to wynik analizy wielu składowych zarówno w zakresie warstwy sprzętowej, jak również oprogramowania wspomagającego. Znajomość tych składowych ułatwia zdobycie przewagi konkurencyjnej. Firma Infonet Projekt SA jest producentem systemów do zarządzania infrastrukturą IT oraz zachodzącymi w niej procesami. Systemy w ciągu 20 lat istnienia na rynku zawsze stanowiły odpowiedź na dynamicznie zmieniające się wymagania firm i instytucji publicznych.

Centralne zarządzanie komputerami

Stale wzrasta tendencja by centralizować narzędzia do zarządzania stanowiskami komputerowymi. System ITManager, prócz wspomnianej centralizacji, nieustannie dostarcza unikalne i sprawdzone funkcjonalności klientom z każdego sektora rynku. Aktualna wiedza na temat posiadanych urządzeń i możliwość zdalnego zarządzania nadal pozostają kluczowymi elementami wsparcia, zarówno w strefie public, jak i w szeroko rozumianym biznesie.

Podstawowym zakresem działania systemu ITManager jest automatyczna inwentaryzacja infrastruktury IT w obrębie użytkowanych stanowisk komputerowych, zainstalowanego oprogramowania oraz możliwość centralnego zarządzania automatyzacją codziennych zadań. Dodatkowo, oprogramowanie pozwala na zdalne przejęcie pulpitu użytkownika, niezależnie od tego czy znajduje się w firmowej sieci czy poza nią.

Z punktu widzenia działu IT, system ITManager jest zbiorem dedykowanych narzędzi ułatwiających codzienne czynności operacyjne. Praktyczne  zastosowanie opisanych funkcji można zobaczyć na przykładzie wdrożenia systemu w Uniwersytecie Opolskim oraz AMIC Energy.

Profesjonalny system ITSM i Service Desk

Odpowiedzią na oczekiwania organizacji względem systemów IT Service Management jest stworzona profesjonalna platforma ITSM ServiceDesk czyli system OXARI. W odróżnieniu od ITManagera, OXARI skupia się na wsparciu części procesowej, a więc pozwala zaprojektować i zarządzać dowolnym procesem, zarówno technicznym jak i formalnym (np. nadawanie/odbieranie uprawnień).

W zdecydowanej większości przypadków wdrożeń systemu OXARI największą korzyścią dla firm jest poprawa obsługi procesu Service Desk. Zautomatyzowanie ścieżki zarządzania zgłoszeniami sprawia, że realizacja ticketów przebiega profesjonalnie i efektywnie. To bezpośrednio przekłada się na ciągłość działania newralgicznych systemów i usług, a w efekcie na stopień zadowolenia użytkownika końcowego.

Zarządzając systemowo zgłoszeniami można na bieżąco analizować i monitorować stan infrastruktury IT. To z kolei pozwala szybko podejmować decyzje w momencie wykrycia nieprawidłowości, ograniczając ryzyko wystąpienia awarii krytycznych do minimum.

W platformie OXARI znajduje się również zbiór sprawdzonych procedur zarządzania procesem nadawania i odbierania uprawnień użytkownikom. Stosowanie ich w ramach polityki firmowej korzystnie wpływa na bezpieczeństwo wrażliwych danych.

Obecnie platforma OXARI to odbicie rzeczywistych oczekiwań rynku dla wdrożenia zunifikowanego narzędzia wsparcia w ujęciu IT oraz biznesu. Idea połączenia części narzędziowej (ITManager) oraz procesowej (OXARI) dokładnie odwzorowuje wymagania i stan rozwoju polskiej branży IT pod koniec 2023 roku.